195 PLN
Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)
23 octombrie

Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)

195 PLN

Opera i Filharmonia Podlaska
Odeska 1, 15-406, Białystok

Comandați bilete pe „Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)”

Despre eveniment

Pre-comanda