Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)
23 ottobre

Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)

195 PLN

Opera i Filharmonia Podlaska
Odeska 1, 15-406, Białystok

Ordina i biglietti su "Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)"

A proposito dell'evento

Preordinare