Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)
23 octubre

Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)

195 PLN

Opera i Filharmonia Podlaska
Odeska 1, 15-406, Białystok

Pedir entradas en "Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)"

Sobre el evento

Reserva de entradas