145-245 PLN
Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (CZĘSTOCHOWA)
10 února

Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (CZĘSTOCHOWA)

145-245 PLN

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
Tomasza Wilsona 16, 42-202

Objednát vstupenk na "Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (CZĘSTOCHOWA)"

O akci

Předobjednávka